Knjiška odobrenja i zaduženja

Pomoću ove funkcionalnosti korisnici mogu više puta umanjiti ili povećati Iznos fakture koja nije već izmirena. Prilikom umanjenje iznosa nije moguće dobiti iznos koji je niži od već izmirenog iznosa.

Todo

U toku je izrada funkcionalnosti. Očekuje se da će biti raspoloživa u toku Marta 2018.