Poruke sistema

Nije moguće uspostaviti konekciju, pokušajte ponovo nakon par minuta

Poruka znači da aplikacija ne može da se poveže na pozadinski (eng: backend) servis što se može desiti iz više razloga:

  • problemi sa lokalnim internetom
  • isporuka nove verzije servisa
  • problemi sa infrastrukturom: struja, mrežni saobraćaj itd.

Obično je dovoljno sačekati nekoliko minuta i probati ponovo.

Limit na broj upućenih zahteva je dostignut

API funkcije backend servisa imaju individualna ograničenja po pitanju frekvencije upotrebljavanja (eng: rate limit).

Poruka znači da korisnik previše brzo zahteva izvršenje API funkcije (eng: request) što se skoro isključivo dešava prilikom integracija.

Podatak Broj identifikacione isprave administratora nije ispravan

Identifikaciona isprava (broj lične karta, pasoša, itd.) mora imati najmanje 5 karaktera koji mogu da uključuju alfanumerike ili simbole.

Nije pronađen validan aktivacioni token

Aktivacioni link zastareva. Potrebno je da aktivirate nalog na način opisan u uputstvu:

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/login/#aktivacija-korisnickog-naloga

Registracija fakture poveriocu nije dozvoljena

Korisnik pokušava da registruje fakturu koja duži PL kome pripada, tj. pokušava sam sebi da izda fakturu.

Uneti JBKJS pripada tipu pravnog lica/organa koji ne može biti dužnik

Određeni tipovi KJS (npr. tip 8) kao i specifični pojedinačni KJS (npr. JBKJS 09549 ili 03587) ne mogu biti dužnici u CRF.

Prema ovim KJS fakture se ne registruju.

Faktura je već registrovana u aktivnoj specifikaciji grupnog plaćanja

Nije moguće aktivirati dva SGP koji sadrže istu fakturu. Ukoliko je potrebno jedan deo iznosa fakture izmiriti u okviru SGP1 a drugi deo iznosa iste fakture u okviru SGP2, neophodno je prvo aktivirati SGP1 i izmiriti je a zatim aktivirati SGP2 i izmiriti je.

Za više detalja o ograničenjima prilikom upravljanja SGP pogledajte sledeće uputstvo:

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/group-settlement/group-settlement-information/#dodavanje-faktura

Korisničko ime već postoji na sistemu, izmenite korisničko ime pa pokušajte ponovo

Korisnički nalog je jedinstven u celom sistemu. Poruka znači da to korisničko ime već postoji u okviru nekog PL i potrebno je izmeniti korisničko ime unosom nekog znaka, broja itd.

Korisnik je već aktivan na sistemu

Već aktivirani korisnik pokušava da se aktivira ponovo koristeći link za aktivaciju.

Kako je korisnik već aktiviran, treba da koristi lozinku koju je sebi dodelio za pristup sistemu. Ukoliko nema ovu informaciju potrebno je da koristi opciju "Zaboravljena lozinka" prilikom prijave.