Prijavljivanje na sistem

Da bi ovlašćeno lice moglo da pristupi sistemu CRF potrebno je da u svom posedu ima korisnički nalog. Kreirani korisnički nalozi su inicijalno neaktivni, bilo da je u pitanju nalog kreiran od strane organizacione jedinice UT za prvo ovlašćeno lice, ili dodatni korisnički nalozi kreirani od strane lokalnog administratora za PL.

Pre nego što je korisničke naloge moguće koristiti potrebno je aktivirati ih. U sklopu procesa aktivacije korisnik samostalno bira i unosi svoju korisničku lozinku čime je nalog aktiviran.

Aktivacija korisničkog naloga

Proces aktivacije korisničkog naloga korisnik obavlja samostalno. Koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač, korisnik pristupa početnoj Internet stranici CRF servisa.

U meniju aplikacije korisnik bira opciju Prijava i u prikazanom ekranu odabira stavku Prijavljujem se prvi put.

Prilikom prve prijave korisnik ne unosi ništa u polja Korisničko ime i Lozinka već samo odabira stavku za prvu prijavu:

login1.gif

Nakon unosa i potvrde, korisnik elektronskom poštom dobija link za aktivaciju korisničkog naloga.

Upozorenje

Aktivacioni link zastareva nakon 24 časa od prijema. Ukoliko istekne taj vremenski period, korisnik ponavlja proces prve prijave na sistem.

Praćenjem aktivacionog linka korisniku se otvara forma u kojoj unosi i potvrđuje svoju lozinku. Ovim se proces završava i korisnik može sa svojim korisničkim imenom i lozinkom da se prijavi na sistem tako što ponovo bira opciju Prijava i ovoga puta unosi svoj korisnički nalog i lozinku koju je prethodno sebi dodelio.

login2.gif

Opasnost

Odgovornost korisnika je da osigura svoju korisničku lozinku od neovlašćenog korišćenja. Uprava za trezor nikada neće tražiti lozinku korisnika niti je može saznati uvidom u podatke kojima CRF raspolaže.

Korisnik koji nema više uvid u svoju lozinku može je resetovati upotrebom opcije "Zaboravljena lozinka" na ekranu za prijavu, čime se korisnički nalog deaktivira i korisnik može ponoviti proces aktivacije uz dodelu nove lozinke.

Rezime koraka aktivacije

  1. Koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač korisnik odlazi na Internet stranicu servisa.
  2. U formi za prijavu koju pokreće putem menija, korisnik odabira opciju Prijavljujem se prvi put i unosi svoj korisnički nalog.
  3. Korisnik dobija e-mail sa linkom za aktivaciju korisničkog naloga.
  4. Praćenjem aktivacionog linka korisnik dobija formu u kojoj unosi i potvrđuje svoju lozinku.
  5. Korisnik sada može sa svojim korisničkim imenom i lozinkom da se prijavi na sistem.