Dashboard

Na ovom ekranu biće prikazivani opšti detalji za organizaciju:

  • Broj aktivnih korisnika organizacije.
  • Informacije o fakturama (izmirenih, neizmirenih, iznosi itd) u odnosu na određeni period (mesec, godina, od početka)
  • Notifikacije sistema korisniku.

Todo

Sekcija je u fazi izrade