Prijava problema

Korisnici koji imaju problema u operativnom radu mogu se obratiti za pomoć nadležnom sektoru Uprave za trezor.

Kontakt za tehničku podršku: crf@trezor.gov.rs

Nakon slanja e-mail poruke, korisnik dobija automatski povratni e-mail sa obaveštenjem o tome da je problem primljen i registrovan pod određenim brojem. Primer naslova poruke: Uprava za Trezor - uspešno ste prijavili problem [CRF #1782] - automatski odgovor.

Ukoliko niste dobili automatski odgovor, problem nije zaveden i na njemu neće biti aktivnosti od strane operatera UT.

Dostavljanje informacija

Da bi problem bio rešen u što kraćem roku, prilikom prijave problema potrebno je dostaviti sledeće informacije:

 • ime i verzija Internet pretraživača (eng: browser).
 • korisnički nalog - ne dostavljati lozinku
 • datum i vreme kada je problem identifikovan
 • poruku o grešci koju je sistem vratio ukoliko postoji, koristeći copy / paste
 • screenshot ukoliko je potrebno
 • identifikator fakture - IDF - ukoliko postoji problem sa konkretnom fakturom
 • za greške kod grupnog unosa faktura dijagnostički fajl
Kako naći verziju pretraživača
 • Mozilla Firefox: kombinacija tastera Alt+H, A ili odlazak na adresu about:
 • Google Chrome: odlazak na adresu chrome://settings/help
 • Microsoft Edge: kombinacija tastera Alt+X, Up, Enter, PgDown (Settings meni)
 • Apple Saffari: kombinacija tastera Shift+Command+?

Šta sve treba samostalno uraditi pre prijave problema

Pre prijave problema Upravi za trezor korisnicima se sugeriše da pokušaju da samostalno reše probleme:

 • probajte da osvežite aplikaciju pritiskom na tastere Ctrl+F5.
 • neposrednim uvidom u poslednju korisničku dokumentaciju, često postavljana pitanja i poznate probleme pokušati samostalno rešiti problem ili pronaći postojeće rešenje
 • potražite pomoć od vaše tehničke IT podrške radi provere da li je problem lokalne prirode
 • probajte da koristite drugi Internet pretraživač ili da instalirate najažurniju verziju postojećeg
 • probajte da pokrenete pretraživač u modu koji isključuje sve ekstenzije (eng: Plugins, Addons, Extensions)
 • privremeno zaustavite lokalne antivirus i firewall alate ukoliko su aktivni
 • privremeno isključite sve nepodrazumevane opcije (eng: non-default) Internet pretraživača, npr. opciju koja sprečava korišćenje kolačića (eng: cookies) ili Javascript-a
 • probajte pristup sa drugog računara
 • probajte pristup sa drugog operativnog sistema
 • probajte pristup sa druge mreže (npr. 4G preko prenosivog uređaja)