Pregled liste specifikacija grupnih plaćanja

Pregledom liste SGP se dobija uvid u detalje i statuse svih SGP koje su lokalni korisnici PL dužnika kreirali.

Info

Za bolje razumevanje procesa kreiranja specifikacije grupnog plaćanja pogledajte opšte informacije o grupnim izmirenjima.

Tabela svih SGP prikazuje sve registrovane specifikacije za pravno lice. Sledeće aktivnosti se sprovode na ovom ekranu:

  • Selekcija željenih SGP korišćenjem filtera, npr. moguće je prikazati samo izmirene SGP
  • Uvid u Status SGP — ova informacija je od kritičnog značaja jer nije moguće izmiriti SGP ukoliko je nije u statusu Aktivna
  • Otvaranje stranice za pregled svih detalja konkretnog SGP