Skraćenice

Skraćenica Značenje
CRF Centralni registar faktura
IDF Identifikacioni broj fakture
JAFIN Platni sistem javnih finansija Uprave za trezor
JBKJS Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava
KJS Korisnik javnih sredstava
KRT Konsolidovani račun trezora
MB Matični broj
PBO Poziv na broj odobrenja
PIB Poreski identifikacioni broj
PL Pravno lice / organ
RIR Jedinstveni registar računa
UT Uprava za trezor