Pregled pojedinačne fakture

Stranica za pregled pojedinačne fakture sadrži sledeće sekcije:

Operacija koje su na raspolaganju kod pregleda fakture su:

  • otkazivanje
  • izvoz fakture u više formata
  • keriranje / otkaz izmene iznosa

faktura.png