Profil korisnika

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu funkcionalnosti izmene registracije PL neophodno je imati sledeće ovlašćenje:

  • Izmena registracije

Profil stranica omogućava korisniku da ostvari uvid u sledeće informacije:

Funkcionalnosti

  • Promena lozinke
  • Promena ličnih podataka
    U ovoj sekciji je moguće promeniti ime osobe i elektronsku adresu (e-mail).
  • Izmena registracije PL
    U ovoj sekciji je moguće promeniti skoro sve informacije koje su inicijalno priložene tokom registracije PL. Opcija je dostupna samo uz odgovarajuće aplikativno ovlašćenje koje inicijalno poseduje lokalni administrator za PL.