Istorija izmena servisa

2019-02-11 (4)

Funkcionalnosti (4)

 1. Redizajn aplikativnog menija 381
 2. Tekući filter u parameterima URL-a na grupnim pregledima 334
 3. Izmena prikaza sekcija na pregledu fakture 331
 4. Status reklamacija na pregledu pojedinačne fakture 322

2019-01-15 (1)

Funkcionalnosti (1)

 1. Zabrana višestrukih aktivnih SGP sa istom fakturom 388

2018-12-31 (1)

Funkcionalnosti (1)

 1. Poboljšanje performansi otkazivanja faktura 386

2018-12-26 (3)

Ispravke (3)

 1. Nije moguće otkazati asignaciju profakture 384
 2. Nije moguće izmiriti SGP kada je poverioc KJS i ne prosledi se PIB poverioca 379
 3. Na profilu korisnika sa više uloga se dupliraju aplikativna ovlašćenja 370

2018-12-06 (7)

Funkcionalnosti (5)

 1. Datum izmirenja na pregledu fakture 364
 2. Poboljšanje funkcionalnosti pretrage KJS prilikom registracije fakture 361
 3. Grupno izmirenje faktura 344
 4. Link ka reklamaciji u baneru nakon uspešne registracije 337
 5. Očigledniji fidbek prilikom pristupa nepostojećoj fakturi 290

Ispravke (2)

 1. Pogrešna poruka kada je datum važenja profakture u prošlosti 351
 2. Pogrešan rok izmirenja za Tip KJS 7 koji su se registrovali bez JBKJS 279

2018-09-04 (5)

Funkcionalnosti (3)

 1. Automatsko zatvaranje reklamacija nad otkazanim fakturama 342
 2. Poboljšanja filtriranja na grupnom pregledu reklamacija 340
 3. Poboljšanje performansi grupnog pregleda sa velikim brojem faktura 343

Ispravke (2)

 1. Neispravno sortiranje faktura 345
 2. Filtriranje datuma od - do treba da uključuje krajnji datum 341

2018-07-12 (3)

Funkcionalnosti (3)

 1. Više informacija o reklamacijama u dokumentaciji i tokom prijave 339
 2. Detalji reklamacije sa linkom ka kompletnom uputstvu na formi unosa reklamacije 329
 3. Datumi na pregledu pojedinačne reklamacije 323

2018-07-02 (5)

Funkcionalnosti (5)

 1. Dodatni podatak za kategorija reklamacije "Otkaz izmirenja" 330
 2. Automatska obrada reklamacija 326
 3. Hijerarhija opština i osnovnih škola 319
 4. Izmena ulaznog podatka na registracionoj formi - Broj lične karte 318
 5. Linkovi ka dokumentaciji prilikom prikaza apiStatusCode poruka 291

2018-05-24 (1)

Funkcionalnosti (1)

 1. Funkcionalnost reklamacija 312

2018-05-15 (1)

Ispravke (1)

 1. Duplikati faktura u izveštaju 317

2018-05-09 (4)

Funkcionalnosti (3)

 1. Obaveštavanje korisnika o neispravnom zaglavlju CSV fajla kod grupnog unosa faktura 310
 2. Prikaz detalja KJS kod unosa pojedinačne fakture 306
 3. Datum izmirenja u izveštaju 294

Ispravke (1)

 1. CSV fajl sa white space prefiksom ili sufiksom u zaglavlju nije validan 311

2018-04-26 (3)

Funkcionalnosti (2)

 1. Nevalidni header CSV fajla se tretira kao greška 309
 2. Poboljšanje performansi transliteriranih upita na grupnom pregledu faktura 304

Ispravke (1)

 1. Dugme za asignaciju je onemogućeno korisniku koji nema prava da je sprovede 308

2018-04-22 (4)

Funkcionalnosti (2)

 1. Izmena iznosa na izmirenim fakturama 297
 2. Mogućnost minimiziranja aplikativnog menija 203

Ispravke (2)

 1. ApiStatusCode.1000 prilikom pristupa web aplikaciji 298
 2. Ne radi izvoz fakture e5w3e 289

2018-04-06 (1)

Funkcionalnosti (1)

 1. API funkcija za validaciju fakture koristeći elemente naloga za prenos 277

2018-04-05 (3)

Funkcionalnosti (1)

 1. Nova kolona u izveštaju - korisnički nalog 286

Ispravke (2)

 1. apiStatusCodes.6012 prilikom grupnog registrovanja faktura 288
 2. CSV header na grupnom unosu faktura je case sensitive 287

2018-04-04 (4)

Funkcionalnosti (1)

 1. API verzioniranje 132

Ispravke (3)

 1. Kontekstualna dokumentacija ne radi na setu stranica 273
 2. Ponovljeni grupni unos isth faktura daje grešku u baneru i to samo za prvu fakturu 252
 3. Nakon prijave korisnik i dalje ostaje na prvoj strani 191

2018-03-29 (2)

Funkcionalnosti (2)

 1. Zabrana registracije fakture za određene JBKJS 272
 2. Grupni unos vraća kao rezultat uspeha listu IDF-ova 212

2018-03-27 (2)

Funkcionalnosti (1)

 1. Funkcionalnost izmene iznosa 206

Ispravke (1)

 1. Moguće je asignirati fakturu sebi 269

2018-03-25 (1)

Funkcionalnosti (1)

 1. Trimovanje filter izraza 266

2018-03-22 (3)

Funkcionalnosti (3)

 1. Automatsko ažuriranje hijerarhije oganizacija na izveštajnom servisu 262
 2. Omogućena pretraga po broju fakture sa i bez simbola 261
 3. Mogućnost otvaranja svih entiteta aplikacije u posebnom browser tabu 251

2018-03-20 (2)

Funkcionalnosti (1)

 1. Poboljšanje performansi baze podataka 249

Ispravke (1)

 1. Problem sa filtriranjem faktura prilikom korišćenja tabova kao dužnik/poverilac 250

2018-03-15 (3)

Funkcionalnosti (3)

 1. KJS tipu 8 je dozvoljena registracija PL bez JBKJS 247
 2. Poboljšanje uparivanja platnih naloga sa fakturama zbog nemogućnosti kontrole PBO 244
 3. Omogućavanje registracije neaktivnom KJS 243

2018-03-13 (3)

Funkcionalnosti (3)

 1. Novo ovlašćenje i web interfejs za izmenu registracije odobrenog pravnog lica 241
 2. Mogućnost da lokalni administrator izmeni e-mail lokalnim korisnicima pre prve prijave 240
 3. Mogućnost promene lične email adrese

2018-03-12 (3)

Funkcionalnosti (1)

 1. Ažuriranje često postavljanih pitanja i odgovora 234

Ispravke (2)

 1. Nepoznata greška prilikom grupnog unosa faktura bez komentara 236
 2. Ispravka opisa parametara API funkcija 227

2018-03-10 (4)

Funkcionalnosti (2)

 1. Verifikacija da li su uneti PIB i MB dodeljeni postojećem KJS kada JBKJS nije unet 224
 2. Maksimalni broj korisnika za PL 189

Ispravke (2)

 1. Nije moguće kompletirati 01830 prilikom registracije fakture 231
 2. JSON/CSV polja koja nisu popunjena se tretiraju kao da ne postoje 220

2018-03-05 (4)

Funkcionalnosti (4)

 1. Intuitivnija kontrola polja za unos iznosa kod registracije pojedinačne fakture 219
 2. Dopuna korisničke dokumentacije vezana za prvu prijavu 217
 3. Provera podudaranja JBKJS sa PIB i MB prilikom registracije PL 215
 4. Mogućnost izmene registracije pravnog lica pre nego što je aktivirana 174

2018-02-28 (5)

Funkcionalnosti (5)

 1. Dopuna često postavljanih pitanja 208
 2. Pružanje informacija iz registracionog mail-a na frontendu 202
 3. Dokumentacija za upotrebu REST servisa 199
 4. Šta sve treba samostalno uraditi pre prijave problema 198
 5. Blokada korisnika nakon konfigurabilnog broja uzastopno pogrešnih lozinki 195

2018-02-21 (1)

Funkcionalnosti (1)

 1. Funkcionalnost profaktura 168

2018-02-19 (3)

Funkcionalnosti (1)

 1. Često postavljana pitanja u korisničkoj dokumentaciji 187

Ispravke (2)

 1. Neuspešno učitavanje validnog fajla za grupni unos 186
 2. Prilikom štampe zahteva "potpis odgovornog lica" se pojavljuje na novoj strani 183

2018-02-12 (5)

Funkcionalnosti (2)

 1. Link ka listi organizacionih jedinica UT na formi za registraciju 167
 2. Pamćenje poslednjeg korišćenog taba 150

Ispravke (3)

 1. HTML registracije ne prikazuje ceo naziv pravnog lica 164
 2. Prilikom validacione greške na bilo kom polju na registraciji PL uneta vrednost za MB se briše 157
 3. Ne može da se otkaže asignacija 156

2018-02-01

Inicijalna verzija