Istorija izmena servisa

2018-03-15 (3)

Funkcionalnosti (3)

 1. KJS tipu 8 je dozvoljena registracija PL bez JBKJS 247
 2. Poboljšanje uparivanja platnih naloga sa fakturama zbog nemogućnosti kontrole PBO 244
 3. Omogućavanje registracije neaktivnom KJS 243

2018-03-13 (3)

Funkcionalnosti (3)

 1. Novo ovlašćenje i web interfejs za izmenu registracije odobrenog pravnog lica 241
 2. Mogućnost da lokalni administrator izmeni e-mail lokalnim korisnicima pre prve prijave 240
 3. Mogućnost promene lične email adrese

2018-03-12 (3)

Funkcionalnosti (1)

 1. Ažuriranje često postavljanih pitanja i odgovora 234

Ispravke (2)

 1. Nepoznata greška prilikom grupnog unosa faktura bez komentara 236
 2. Ispravka opisa parametara API funkcija 227

2018-03-10 (4)

Funkcionalnosti (2)

 1. Verifikacija da li su uneti PIB i MB dodeljeni postojećem KJS kada JBKJS nije unet 224
 2. Maksimalni broj korisnika za PL 189

Ispravke (2)

 1. Nije moguće kompletirati 01830 prilikom registracije fakture 231
 2. JSON/CSV polja koja nisu popunjena se tretiraju kao da ne postoje 220

2018-03-05 (4)

Funkcionalnosti (4)

 1. Intuitivnija kontrola polja za unos iznosa kod registracije pojedinačne fakture 219
 2. Dopuna korisničke dokumentacije vezana za prvu prijavu 217
 3. Provera podudaranja JBKJS sa PIB i MB prilikom registracije PL 215
 4. Mogućnost izmene registracije pravnog lica pre nego što je aktivirana 174

2018-02-28 (5)

Funkcionalnosti (5)

 1. Dopuna često postavljanih pitanja 208
 2. Pružanje informacija iz registracionog mail-a na frontendu 202
 3. Dokumentacija za upotrebu REST servisa 199
 4. Šta sve treba samostalno uraditi pre prijave problema 198
 5. Blokada korisnika nakon konfigurabilnog broja uzastopno pogrešnih lozinki 195

2018-02-21 (1)

Funkcionalnosti (1)

 1. Funkcionalnost profaktura 168

2018-02-19 (3)

Funkcionalnosti (1)

 1. Često postavljana pitanja u korisničkoj dokumentaciji 187

Ispravke (2)

 1. Neuspešno učitavanje validnog fajla za grupni unos 186
 2. Prilikom štampe zahteva "potpis odgovornog lica" se pojavljuje na novoj strani 183

2018-02-12 (5)

Funkcionalnosti (2)

 1. Link ka listi organizacionih jedinica UT na formi za registraciju 167
 2. Pamćenje poslednjeg korišćenog taba 150

Ispravke (3)

 1. HTML registracije ne prikazuje ceo naziv pravnog lica 164
 2. Prilikom validacione greške na bilo kom polju na registraciji PL uneta vrednost za MB se briše 157
 3. Ne može da se otkaže asignacija 156

2018-02-01

Inicijalna verzija